Legal i Jurídic

Oferim un servei legal complet i especialitzat. Ens encarreguem de gestionar tots els tràmits legals necessaris per defensar els teus drets i interessos, proporcionant assessorament jurídic personalitzat i eficient.

Serveis

Reclamacions Civils

T’assistim en la gestió de reclamacions civils, defensant els teus drets en conflictes legals amb altres particulars o empreses. Ens assegurem que la teva reclamació es resolgui de manera justa i efectiva, guiant-te a través de tot el procés legal.

 • Accidents de circulació.
 • Accidents de treball.
 • Negligències mèdiques.
 • Reclamacions de quantitat.
 • Reclamacions clàusules abusives bancs.
Família

Oferim serveis d’assessorament i gestió en dret de família, incloent divorcis, custòdia de menors, pensions alimentàries i altres qüestions relacionades.

 • Determinació o impugnació de la filiació.
 • Reclamació aliments per fills no reconeguts.
 • Modificació de la capacitat de les persones, adopció de mesures per a persones amb discapacitat.
 • Capítols matrimonials.
 • Nul·litat, Separació i Divorci
 • Modificació de mesures definitives de divorci.
 • Reclamació pensions per aliments.
 • Divorci matrimonis estrangers
 • Constitució i extinció parelles de fet.
 • Mesures civils extinció parella de fet.
Successió

Gestionem tots els tràmits relacionats amb herències i successions, des de la preparació del testament fins a la distribució dels béns. Assegurem que el procés es realitzi de manera ordenada i conforme a la llei, facilitant la resolució de qualsevol disputa que pugui sorgir.

 • Successió tastada intestada i pactes successoris.
 • Acceptació o repudiació d’herència.
 • Comunitat hereditària i participació de l’herència.
 • Reclamació de la legítima.
 • Defensa i reclamació d’enfront desheretaments.
Reclamacions de Danys Personals i Materials

T’ajudem a presentar reclamacions per danys personals i materials derivats d’accidents de trànsit, negligències o altres incidents. Treballem per garantir que rebeu la compensació justa pels danys soferts, defensant els teus interessos en tot moment.

Per què nosaltres?

Assessorament Personalitzat

Entenem que cada client és únic. Oferim un servei d’assessorament personalitzat adaptat a les necessitats específiques de cada persona o empresa. El nostre enfocament individualitzat garanteix solucions a mida i resultats òptims.

Eficiència i
Rapidesa

Sabem que el temps és valuós. Per això, ens esforcem per fer totes les gestions de manera eficient i ràpida, sense comprometre la qualitat del servei. El nostre objectiu és que pugui obtenir els resultats que necessita.

Àmplia Gamma
de Serveis

La nostra experiència abasta múltiples àrees del dret i la gestió, cosa que ens permet oferir un servei integral. Sigui quin sigui l’assessorament jurídic que necessiteu tenim el coneixement i l’experiència per ajudar-vos.