Català /Castellano

Àrees Gestoria Administrativa 


DEPARTAMENT FISCAL COMPTABLE:

 • CONSTITUCIÓ DE SOCIETATS
 • COMPTABILITATS OFICIALS
 • TRÀMITS EN EL REGISTRE MERCANTIL
 • DECLARACIONS TRIBUTÀRIES

DEPARTAMENT LABORAL : 

 • ALTES D'EMPRESES A LA SEGURETAT SOCIAL
 • CONTRACTES LABORALS
 • CONFECCIÓ DE NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL
 • ALTES AUTÒNOMS

DEPARTAMENT VEHICLES:

 • MATRÍCULES 
 • REFORMES I DUPLICATS 
 • INFORMES
 • TARGETES DE TRANSPORT
 • TRANSFERÈNCIES 

DEPARTAMENT DE REGISTRE I SUBVENCIONS:

 • TRÀMITS EN REGISTRE CIVIL
 • TRÀMITS EN REGISTRE MERCANTIL
 • SUBVENCIONS
  • Autònoms


ATENCIÓ AL PÚBLIC A HORES CONVINGUDES

Teléfono:  938 723 585

e-mail:      pgomezf@larural.es