Català /Castellano

Àrees Assessoría Jurídica 

 DRET CIVIL:  

 • RECLAMACIONS DE QUANTITAT
 • INDEMNITZACIONS PER ACCIDENTS
 • RECLAMACIONS PER DANYS
 • RECLAMACIONS CONTRACTUALS

DRET DE FAMÍLIA: 

 • SEPARACIONS I DIVORCIS
 • PARELLES DE FET
 • MODIFICACIÓ DE MESURES
 • RECLAMACIÓ DE PENSIONS

DRET SUCCESSORI: 

 • TESTAMENTS I HERÈNCIES
 • RECLAMACIONS LEGÍTIMES

DRET LABORAL:

 • ACOMIADAMENTS
 • RECLAMACIONS DE SALARIS
 • PRESTACIONS PER INVALIDESA
 • ACCIDENTS DE TREBALL

DRET IMMOBILIARI:
 • CONTRACTES COMPRA-VENDA
 • CONTRACTES ARRENDAMENTS
 • DESNONAMENTS
 • DEFECTES A LA CONSTRUCCIÓ

DRET ADMINISTRATIU:

 • RECLAMACIONS A L'ADMINISTRACIÓ
 • EXPROPIACIÓ FORÇOSA

DRET PENAL:

 • DEFENSA I ACUSACIÓ EN DELICTES I FALTES 


ATENCIÓ AL PÚBLIC A HORES CONVINGUDES

Teléfono:  938 723 585

e-mail:      pgomezf@larural.es  

Informació de contacte